EFFECTIEF COMMUNICEREN MET KINDEREN

THOMAS GORDON® TRAINING

 • Ben jij ook op zoek naar een andere manier van omgaan met je kind ?
 • Heb je het gehad met al die ruzies (tussen de kinderen) ?
 • Wil je binnen de relatie met je kind, partner of iemand anders die betrokken is bij de opvoeding van je kind, op een respectvolle EN duidelijke manier kunnen aangeven waar jouw grenzen en behoeften liggen ?
 • Snak jij ook naar meer rust, harmonie en fun in je gezin en ja, graag ook wat meer tijd en ruimte voor jezelf ?
 • Merk je dat je de neiging hebt om vanuit ‘macht’ te reageren terwijl je eerder de intentie had om je kind op een onvoorwaardelijke manier op te voeden ?
 • Wil je weten hoe je jouw kind assertief en sensitief kan opvoeden tot een veerkrachtig iemand, met een positieve mindset, (zelf)vertrouwen en aangemoedigd tot GROEI? 

.

.

Communicatie heeft een sleutelrol binnen het opvoeden. Wat, hoe en op welk moment je al dan niet iets zegt of doet vormt de basis om IN verbinding te blijven met je kind. Impulsief reageren, ook al is het onbewust en goedbedoeld, leidt vaak eerder tot misverstanden of conflictsituaties.  

.

Het belang je hiervan bewust te zijn is héél groot. De keuze van je respons/reactie heeft zo’n grote invloed op de verdere interactie met je kind. De verandering kan pas ontstaan op het moment dat jij anders durft en wil kijken naar de situatie. 

.

In deze 3-daagse workshop :

 • ga je op zoek naar wat versterkend werkt binnen je gezin en hoe je dat nog verder kan uitbouwen,
 • leer je pro-activiteit in te zetten om problemen te voorkomen,
 • ontdek je de meerwaarde en de kunst van ECHT luisteren waardoor je meer begrip en erkenning kan opbrengen voor je kind,
 • oefen je met en ervaar je de kracht van (je eigen) heldere en respectvolle communicatie, wat (jouw) valkuilen zijn die onbedoeld de communicatie blokkeren,
 • herken je wanneer je de verantwoordelijkheid voor het oplossen van een probleem over kan laten aan het kind zelf en wat je dan als ouder ter ondersteuning wèl kan doen,
 • wissel je meningen uit rond straffen en belonen, en krijg je alternatieven hiervoor,
 • verwerf je inzicht in het onderscheid tussen positieve invloed <-> macht en het effect ervan op lange termijn zowel op het zelfbeeld van je kind als op jullie onderlinge relatie,
 • herken je signalen van weerstand (boosheid, huilen, tegenspreken, mokken, …) en oefen je hoe daarmee om te gaan,
 • leer je conflicten creatief op te lossen en zó afspraken te maken zodat iedereen er zich goed bij voelt en er zich aan wil houden. Je kan dit principe ook benutten om anders om te gaan met ruzies tussen kinderen.

Je oefent alle vaardigheden binnen de Gordon® methode zodat jij, samen met de (nieuwe) inzichten, kan bouwen aan een fijne relatie met je zoon of dochter. Omdat EN je kind EN jij als ouder EN jullie relatie belangrijk zijn.

.