Vanuit Zachte Kracht opvoeden als een (h)echt team

met de 3- daagse workshop

 LevelUpvoeden

Willen jullie als een (h)echt ouderteam beter omgaan met moeilijke momenten en conflicten

binnen jullie gezin en de regie van jullie leven in handen nemen? 

Vanuit verfrissende inzichten en krachtige, bewezen principes gidsen wij jullie

naar het creëren van dàt (gezins)leven waar jullie van dromen.


 Ervaar jij het ouder-zijn ook als een complexe, 

vaak onderschatte 'job'?

Als mama en papa weet je dat het ouderschap, naast blij-makend en boeiend, tegelijk ook vaak vermoeiend kan zijn en ook spanningen tussen beide ouders  kan teweegbrengen.

Kinderen opvoeden is best moeilijk. En al zeker in combinatie met de vele professionele en andere verantwoordelijkheden, externe uitdagingen zoals de constante overload aan informatie en (ongevraagd) advies rond opvoeden, het rushen tussen werk, school, hobbies en gezin, het 'brandjes blussen' bij conflicten met (of tussen) de kinderen, …

 • Merk je dat er thuis regelmatig chaos is, dat het tegendraads gedrag, het 'niet luisteren' van je kinderen je frustreert of je vaker dan je lief is op hen(of je partner) roept?
 • Ben je op zoek naar alternatieven voor straffen en belonen, omdat dit voor jou niet goed voelt en/of niet (meer) werkt?
 • Ervaar jij ook de stress van zoveel 'moetens' binnen het gezin en dàt naast al jouw professionele uitdagingen? Herken je dat gevoel dat het 'nooit stopt'?
 • Stel je jezelf wel eens de vraag: Is dit nu het èchte leven of ben ik veeleer aan het 'overleven' met nauwelijks kwalitatieve tijd voor jezelf en/of samen met je partner?
 • Ben je die discussies binnen het gezin beu, frustreert het je dat zaken uit de weg gegaan worden? Heb je 't gevoel er vaak alleen voor te staan; ja, zelfs met een levenspartner in je buurt?
 • Ben je ontmoedigd als je ziet dat- na je eindeloze inspanningen- je kinderen nog steeds onvoldoende zelfstandigheid opnemen en dat er te weinig rust en gezelligheid is binnen je gezin?

Lieve ouder, zie dit als signalen en kansen om het tij NU te keren.  

Meer dan ooit tevoren verdien jij het, net zoals elke ouder, om deskundige, concrete ondersteuning te krijgen bij die 'allerbelangrijkste job' : het opvoeden van je kind.

En ... elk kind verdient zorgende ouders, die heel bewust, met vertrouwen en vooral samen het 'opvoedings-stuur' zelf (weer) in handen nemen.

Samen sterk geankerd staan in jullie ouderschap

&

het gezinsleven creëren waar je van droomt 


 Hoe zou het zijn, een gezinsleven waarin:

 • jij minder stress ervaart, minder 'ontploft', en anders gaat kijken naar het 'lastig' gedrag van je kinderen, en er daardoor efficiënter en kalmer kan mee omgaan?
 • jij in je ouderschap meer steun ervaart van je partner, doordat zaken niet langer uit de weg gegaan worden maar respectvol en open besproken?
 • jij sterker geankerd bent, beter je eigen grenzen kent en die duidelijker kan aangeven en zo meer ruimte voor jezelf kan creëren?
 • jij na een professioneel zware dag er tóch naar uitkijkt om echt 'thuis' te komen?
 • iedereen ècht rekening houdt met elkaar, respectvol communiceert en een gepaste verantwoordelijkheid opneemt, waardoor er meer rust, fun en gezelligheid in huis heerst? 


Klinkt te mooi om waar te zijn?

Toch niet!  

Wij hebben de ervaring dat ouders die open staan voor persoonlijke groei, die durven reflecteren en zaken bespreekbaar maken, die zich willen engageren ...


...  ècht het verschil kunnen maken voor zichzelf èn hun gezin!


 Echte verandering gebeurt van 

Binnenuit naar buiten, niet omgekeerd

Als je èchte verandering wil brengen in je leven en je gezin, dan is het niet genoeg om enkel te focussen op het veranderen van gedrag (van de ander en/of van jezelf).

Het zal namelijk onvoldoende werken om iets uit te proberen, iets te 'doen' (= BUITEN) wanneer dit te weinig gevoed is vanuit krachtige principes en de juiste mindset                (= BINNEN).

Als je de focus enkel op gedragsverandering legt, bestaat bovendien het risico dat het ‘trucjes’ of ‘technieken’ blijven die dan niet het verhoopte, duurzame effect zullen hebben, of die niet passen bij JOU, bij JOUW kinderen, of bij JOUW gezinssituatie.

Als je èchte verandering wil, resultaat op korte termijn èn tegelijk effect op lange termijn, dan hebben we het over een aanpak op verschillende levels:

1. De sleutelrol van assertieve, verbindende communicatie binnen het gezin.

 • Veel ruzies of conflicten binnen relaties ontstaan vanuit een wederzijds misbegrepen worden en/of gelijk willen halen. 
 • Anders omgaan met je kind start daarom met het bewust en vanuit nieuwe inzichten te gaan kijken naar (het gedrag van) je kind (en van jezelf). 
 • Door het inzetten van een assertieve, verbindende communicatie zullen spanningen , tegenstrijdige behoeften en verlangens (van kinderen èn van ouders) begrepen en erkend worden.

2. Een sterk (persoonlijk) leiderschap van jullie als ouders binnen je 'gezinsteam'.

 • Als jullie als ouders sterk geankerd staan in je eigen waarden ben je niet langer de speelbal van externe factoren of van het gedrag van je kind. 
 • Met een inspirerende gezinsmissie is er een éénduidige richting waardoor je beter je eigen grenzen kent , die duidelijker kan aangeven èn ze ook aanhouden. 
 • Hierdoor groei je naar een opvoedstijl vanuit een ' Zachte Kracht', een 'natuurlijke' autoriteit, de 'beste' versie van jezelf dus, zonder macht in te zetten.

3. Het opvoeden vanuit een Growth-mindset.

 • Dit gaat over het ontwikkelen van een mindset waarbij je - vanuit de situatie zoals die is - focust op de waaier aan mogelijke oplossingen en op wat er wèl goed gaat.
 • Kenmerkend is de focus op (samen) doorzetten en blijven groeien in de gewenste richting.
 • Op weg naar verandering en resultaten, zie je tegenslagen en fouten maken dan niet als 'falen', maar eerder als iets wat hoort bij het leer-en groeiproces.

Op die manier zijn jullie als ouders een krachtig voorbeeld voor je kind en kunnen jullie het positief ondersteunen om met een positief zelfbeeldmeer (veer)kracht, autonomie en gepaste verantwoordelijkheid in de wereld te staan, ook als die continu en snel verandert.

Kortom ...

Als een (h)echt team met Zachte Kracht opvoeden,

vanuit een vertrouwensvol Ouderschap &

de regie van jullie Leven (weer) in handen nemen. 

Verlang jij er ook naar, net als vele andere ouders, om zó weer ècht en voluit te LEVEN?

Wel, daarom organiseren we voor ouderteams de workshop LevelUpvoeden, die jou die echte, duurzame verandering biedt.

Over ons - Wie zijn wij, Ingrid & Marc?


Ingrid : "Ik heb ruime ervaring in opvoeden en verbindende communicatie, vanuit 30 jaar ervaring in het onderwijs, als gecertificeerd Gordontrainer, kindercoach en als mama van 2 adolescenten.

De principes, de mindset en de tools van deze workshop heb ik zelf toegepast en boden mij het nodige houvast èn de Zachte Kracht bij het opvoeden van de kinderen in een woelige levensfase. En ook later, toen er nóg een sprong kwam en ik na 30 jaar in het onderwijs een andere weg insloeg, als zelfstandig opleider-coach."

 

Als alleenstaande mama ervaarde ik zelf, hoe belangrijk het is om als ouder binnen je gezin ook díe specifieke vorm van leiderschap goed op te nemen. Alle gezinsleden samen vormen immers ook ‘een team’, en liefst van al één dat goed ‘draait’😉, ongeacht je huidige gezinsvorm. 

Hier sluit de expertise van Marc perfect bij aan."


Marc : "Ik heb al zowat 35jaar ervaring in de bedrijfswereld waar ik onder andere als geëngageerde 'bruggenbouwerleidinggevenden en werknemers coachte en ondersteunde in (persoonlijk) leiderschap, zowel individueel als in teamverband aan de hand van ‘de Levels van Verandering’. Die expertise zet ik nu heel graag in om ouders te begeleiden. Mijn levensverhaal is er één, van continu grenzen verleggen en het zorgzaam gealigneerd blijven met wat de eindbestemming is bij mijn belangrijkste levensrollen: als papa van 3 dochters, als vake van 6 kleinkinderen, als echtgenoot, als trouwe vriend en geëngageerde professional".


3- daagse workshop LevelUpvoeden 


In de LevelUpvoeden-workshop zetten we de unieke combinatie in van:

1. De inzichten en tools rond verbindende communicatie en het fundamenteel anders kijken naar het gedrag van kinderen.

&

2. Een sterk (persoonlijk) leiderschap van jullie als ouders binnen je 'gezinsteam'.

&

3. De Growth-mindset die focust op mogelijkheden, zowel voor de groei en veerkracht van je kind als die van jezelf & binnen je gezin.

Hierdoor hebben jullie dan de sleutels in handen om díe verandering te gaan creëren die je echt wil, vanuit een Zachte Kracht.

We vertrekken vanuit jullie concrete probleemsituatie, tillen jullie doorheen de 3 dagen 'LevelUp' zodat jullie naar huis gaan met antwoorden die, verrassend vaak, vanuit heel andere (invals)hoeken komen dan verwacht ...

Vanuit onze passie, betrokkenheid, kwaliteiten en expertise elk apart èn samen, gidsen, ondersteunen en inspireren we jullie zodat het ook elk van jullie zal lukken om díe echte verandering te realiseren, zowel in je persoonlijk leven als in je ouderschap.

We reiken jullie verfrissende inzichten, stevige ankers, praktische tools aan en oefenen met vaardigheden , waardoor elk op zich bewust connectie kan maken met eigen INTERNE BRONNEN. Zo kunnen jullie als 'ouderteam' tijdig bijsturen om in het gezin om jullie 'koers' te varen.

Wat en hoe?

 • Interactieve workshop, ervaringsgericht met sterke inzichten, praktische tools en oefenen van de vaardigheden.
 • Maximaal 2 ouderteams ; voor een veilige en aangename leeromgeving met respect en aandacht voor ieders inbreng en situatie. 
 • Uitwisselen en delen van (thuis)ervaringen om het groei- en leerproces te stimuleren.
 • Unieke dynamiek en meerwaarde doordat wij 'als koppel' coachen èn onze 2 expertises bundelen.

Tijdsinvestering?

 • 3 - daagse workshop (telkens van 08u45 - 16u45)
 •  na afloop van de workshop is er opvolging voorzien gedurende 6 maanden voor elk ouderteam apart, via 3 online-coachingcalls  van elke keer 1 uur, waardoor jullie tijdig kunnen 'bijsturen' en jullie groei 'on-going' blijft.

Bijdrage?

 •  1447€ inclusief BTW  per ouderteam of als alleenstaande ouder samen met een pluspartner of ex-partner die betrokken is bij de opvoeding van hetzelfde kind.

          Inbegrepen:

 • opvolging gedurende 6 maanden, voor elk ouderteam apart, via 3 online-coachingcalls van elke keer 1 uur, in te boeken op het moment dat voor jullie past, via onze online kalender.
 • broodjeslunch, koffie, thee, bio-fruitsappen en verwennerij.
 • verrassingsgeschenk om aan de slag te gaan met jouw persoonlijke LevelUP ;)  

Willen  jullie ook inzetten op een sterk ouderschap waarbij meningsverschillen, drukte, spanningsvelden, conflicten met Zachte Kracht aangepakt worden zodat jullie als een (h)echt team dàt (gezins)leven kunnen creëren waar jullie van dromen?

Wil jij als mama of papa op die manier ook een groeimotor en inspirator zijn binnen je gezin, zèlf bepalen welke richting jullie met je gezin uitgaan en zo jullie kind weerbaar maken/beschermen tegen negatieve invloed van buitenaf?

Schrijf dan hier in voor onze workshop en ontdek hoe JULLIE, in slechts 3 dagen, in je gezin díe echte verandering kan creëren die JULLIE willen.

We get it ... je doet al zó hard je best om uit de conflicten,  drukte en stress te blijven ...     

  Je probeerde het misschien al door :

  • binnen je 'ouderteam' mekaar de nodige ruimte te geven en hier of daar iets aan te kaarten, ...
  • positief gedrag van de kinderen te complimenteren, ..
  • verandering in het gedrag proberen te bereiken via straffen en belonen , ...
  • een opvoedstrategie uit te proberen, die bij je vrienden of familie wel lijkt te werken, ... 
  • gezinsuitstapjes en vakanties te organiseren, ... 
  • te rushen om ieders activiteiten, hobbies en sociale contacten te laten doorgaan, ...
  • chillen of ‘afstomen’ bij vrienden / familie, ...

  Heel waardevolle initiatieven allemaal maar … tegelijk stel je misschien ontmoedigd vast, dat de druk blijft en er 'basically' nauwelijks iets verandert ...

Als je merkt dat :

 • je nog steeds  heen en weer geslingerd wordt, en te weinig rust, stabiliteit en/of levenskwaliteit ervaart ...
 •  je - naar de kinderen toe - steeds vaker switcht tussen de ene keer 'op je strepen staan' en een andere keer te vaag jouw grenzen aangeeft of zelfs over je heen laat gaan, wat je mogelijks een slecht gevoel geeft van: 'wat doe ik verkeerd', 'waarom lukt dit (mij)nu niet? ...
 •  je weer veel te snel  vervalt in dezelfde patronen van rushen, emotioneel reageren op je gezinsleden, 'brandjes blussen' en de belangrijkste zaken niet echt aanpakt ...
 • jullie als ouders toch onvoldoende in de diepte durven doorpraten …

… dan is er iets structureel nodig ... !


Hoe zou het zijn om in slechts 3 dagen ...

 • Jullie prioriteiten en belangrijkste afspraken binnen het gezin te kunnen bepalen, zodat jullie als ouders dezelfde koers varen, een 'gemeenschappelijke taal' spreken, mekaar in het ouderschap ècht steunen en daardoor onnodige conflicten vermijden?
 • Voor jullie gezinde eindbestemming’ in kaart te kunnen brengen, en een roadmap in handen te hebben die jullie helpt om concreet aan de slag te gaan met wat wij het Pick your Battles - principe' noemen?
 • Te merken dat dit elk van jullie helpt om meer balans te creëren tussen de verschillende rollen en verantwoordelijkheden die je nu opneemt? Zodat er dan meer ruimte kan vrijkomen voor rust, fun, verbinding en tijd voor jullie als partners en voor jezelf ? 
 • Te ervaren dat  het jullie steeds beter lukt om iedereen binnen je gezin beter te begrijpen, kalmer, efficiënter,  bewuster respons te kunnen geven; om duidelijk en respectvol aan te kunnen geven waar jouw grens ligt, zowel in interactie met de kinderen als binnen elke  andere relatie privé en professioneel? 
 • Als mama of papa te voelen dat JIJ toch wèl ‘de touwtjes in handen houdt’, niet (meer) vanuit Macht maar omdat je steeds meer respons kan geven vanuit een innerlijke Zachte Kracht

Nog even alle praktische informatie: 

Voor wie?

Elk ouderteam dat binnen het gezin spanning ervaart over de te hanteren opvoedstijl en dit in combinatie met professionele druk.

Elk ouderteam dat op zoek is naar méér levenskwaliteit, méér evenwicht in hun leven en/of verandering binnen het gezinsleven. 

Wanneer en hoe inschrijven?

 • Uiterlijke inschrijfdatum:  7 dagen voor aanvang van de workshop;
 • Scrol naar beneden en kies eerst de passende datum;  
 • Nadien klik je op de button : inschrijven 😊😊
 • Je wordt automatisch doorgestuurd naar de juiste pagina (check eerst even of de maand bovenaan klopt met jouw keuze), waar je verder je gegevens kan invullen, vakje aanvinken 'voorwaarden aanvaarden'*
 • Na betaling ontvang je een bericht ter bevestiging van ontvangst van je bestelling en dan ben je ingeschreven.
 • *Wanneer je inschrijft ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid. Dit vind je in de footer van deze pagina.

Waar gaat de workshop door?

In onze aangename praktijkruimte met grote tuin in het landelijk gelegen  Vlezenbeek. 

De regie van jullie Leven en Ouderschap echt zèlf in handen nemen...

Na het volgen van deze workshop, integreren van de inzichten en vaardigheden,

 • Zijn jullie geen speelbal / 'stress'bal (meer) van EXTERNE omstandigheden of van de kinderen;
 • Kiezen jullie steeds bewuster voor een leven & een aanpak die aansluit bij wat ècht past voor JULLIE gezin;
 • Ervaren jullie ècht partnerschap binnen het ouderschap;
 • Weten jullie hoe  je kind positief te ondersteunen zodat het met meer (zelf)vertrouwen, veerkracht en met een Growth-mindset in het leven kan staan.
 • Weten jullie hoe een groeimotor en een krachtig en positief voorbeeld  te zijn in jullie gezin.

Willen jullie dat ook?

Schrijf dan hier in voor de LevelUpvoeden - workshop en ontdek hoe jullie samen èn elk op zich, 

als de beste versie van zichzelf, weer aan het stuur van jullie gezins'team' gaat staan.

  vr. 19, 26 november
 en 3 december 2021 

LevelUpvoeden


 • 3-daagse workshop telkens van 8.45u- 16.45 u
 • Opvolging via3 online coaching-calls zodat  in te boeken tot 6 maanden na de workshop in te boeken op het moment dat voor jullie past, via onze online kalender. 
woe. 1 , 8 en 15
 december 2021 

LevelUpvoeden


 • 3-daagse workshop telkens van 8.45u- 16.45 u
 • Opvolging via3 online coaching-calls zodat  in te boeken tot 6 maanden na de workshop in te boeken op het moment dat voor jullie past, via onze online kalender. 
Passen deze data jullie niet, dan kunnen we in overleg andere data vastleggen. 
Stuur ons dan een berichtje, via ons contactformulier. 

Dit is wat andere ouders vertellen:

Een absolute aanrader voor elke ouder die wat bewuster wil opvoeden en merkt dat het ‘gewone klassieke kader’ niet volstaat”

Deze workshop kwam echt binnen!

We waren op zoek naar nog meer handvaten om onze 3 jongens op weg te helpen tijdens hun traject naar nieuwsgierige, kritische volwassenen en willen daarbij bewuster worden van de valkuilen in onze opvoeding. Dankzij de workshop zijn we ons een stuk bewuster geworden over hoe we onze waarden kunnen voorleven aan hen en waar we nog in kunnen groeien.

Zoveel verhelderende, waardevolle en meteen toepasbare inzichten in opvoeden en persoonlijke ontwikkeling, die je bovendien kan doortrekken naar alle relaties waarin je extra wil investeren, ook in je koppel.

Er is een fijne dynamiek, complementariteit en interactie tussen Marc en Ingrid en met de deelnemers.

Marc is een begenadigd spreker en Ingrids krachtigste troef zijn haar levensechte voorbeelden.

Prachtteam.

Het niet-oordelend luisteren, stralen ze uit en leven ze voor.

An en Bart
user-image

Inzichten en tools om vanuit Zachte Kracht grenzen te stellen

De inzichten, tools, modellen die jullie gebruiken zijn zeer bruikbaar binnen het bewust opvoeden, waardoor het lukt om ipv. te ‘reageren’ op gedrag van je kinderen te komen tot hierop ‘respons geven’.

Op die manier kan je als ouder beter in je kracht blijven staan, je leert bij jezelf te blijven onafhankelijk van het gedrag van je kind(eren) en tegelijk kan je tóch inzetten op gelijkwaardige relaties en communicatie.

Marc en Ingrid zijn als trainers heel enthousiast en toegankelijk, stralen oprechte betrokkenheid uit en spelen in op wat zich aandient in het moment.

Ze bieden zeer veel expertise, elk vanuit hun eigen invalshoek, wat hen zeer complementair maakt.

Boeiende workshop, met veel afwisseling tussen inzichten, reflecteren, oefenen … en het uitwisselen van ideeën/ervaringen in zo’n kleine groep geeft een gevoel van samenhorigheid, een gevoel van anderen ‘zoeken ook’ binnen de opvoeding.

Na de workshop zijn we vol enthousiasme met de kinderen aan de slag gegaan met de gezinsmissie. Samen overleggen om te komen tot leefbare/haalbare afspraken waarin ze mee inspraak hebben. Hierdoor moeten we minder met hen in discussie gaan omdat we kunnen terugvallen op samen gemaakte afspraken.

We hebben veel gehad aan het topic over assertiviteit. Vroeger had dit voor ons een eerder ‘agressieve’ connotatie. Nu weten we dat assertiviteit staat voor zelfzorg en opkomen voor jezelf met respect voor de ander. We stellen nu duidelijker grenzen.

Katrien en Christian
user-image

Veel Gestelde Vragen

Deze vragen kregen we van eerdere deelnemers net voor ze zich inschreven: 

Kan ik de workshop ook zonder mijn partner volgen?

We richten ons specifiek op ouderteams. Jammer, maar dat kan dus niet;  met uitzondering van pluspartner of ex- partner (zie volgende vragen)

Mag ik mijn pluspartner meebrengen?

Jazeker. Elkeen die rechtstreeks bij de opvoeding van dit kind betrokken is kan meekomen.

Kan ik mijn ex-partner meebrengen?

Ja, ook dat kan. Super als jullie vanuit die mooie intentie voor het ‘gezamenlijk doel voor de kinderen’ deze workshop willen volgen. 

Ik ben alleenstaande ouder, wat is er dan mogelijk?

Deze 3- daagse is echt opgebouwd rond de interactie binnen een 'ouderteam' en de conflicten die daar ontstaan.


Je bent zeker welkom in ons -Keep The Faith- Coachingstraject, waar we een gelijkaardig aanbod op maat voor je uitwerken! 


Daar gaat het ook helemaal over JOU, binnen je gezin. Jezelf eens durven op de eerste plaats te zetten om zo de ‘koers’ te kunnen bepalen binnen jouw gezin, vanuit jouw doelen, waarden, kwaliteiten en vaardigheden…

Het komt je kind enorm ten goede !

 

Doordat jij dit duidelijker krijgt voor jezelf, ga je dit ook krachtiger ‘naar buiten’ kunnen brengen en verwoorden waar je voor staat en gaat. Van daaruit kan Jij je kind maximaal begeleiden.

En doordat je zèlf steviger aan het roer staat, ben je minder beïnvloedbaar door anderen en externe factoren.😉

Meer weten over onze -Keep The Faith- Coaching? Klik dan hier

Onze kinderen zijn al tieners, is het dan al niet te laat?

Echt niet ; het brein van je kind is flexibel en ontwikkelt zich tot +/- 25 jaar  … dus nee, het is niet te laat om in jullie gezin nieuwe zaken en ervaringen te introduceren.

Wat je zaait zal je oogsten’, … dus blijven zaaien is de boodschap, ook al zijn de veranderingen (nog) niet meteen zichtbaar.

Geef het opvoeden niet op, geef je kind nooit op! 

Als je nu denkt : Dit is wel een serieuze investering in tijd èn in ons gezinsbudget ...

Dan kunnen we daar helemaal in komen, alle begrip hiervoor. Het is als ouder vaak al een rushen van hier naar daar om alles gedaan te krijgen en àls je dan eens een dag vrij hebt, dan wil je misschien liever je tijd en geld besteden om iets anders (en met je gezin) te doen?

Heel begrijpelijk en alle respect voor jouw/jullie keuze. Samen-tijd is super belangrijk!

Net ook dàt aspect komt in de workshop aan bod.


En tegelijk ... 


Hoe zou het zijn, als die investering die je nu doet gedurende 3 dagen (van de 365 ), jou de kans geeft om te investeren in wat voor jou het essentieelste is:

Het welzijn van jezelf en je kinderen. 

Wat is het jou waard om in 3 dagen:

 • op een gefocuste manier in een kleine groep (max 4 deelnemers) en ondersteund vanuit een gebundelde expertise, samen aan de slag te gaan met jullie gezinssituatie?
 • en jullie gezin eens 100% prioriteit te kunnen geven?
 • nieuwe inzichten te verwerven o.a. omtrent anders kijken naar het 'lastig' gedrag, en vandaaruit te oefenen in assertieve, respectvolle communicatie, waardoor jullie respons als 'ouderteam' kalmer, efficiënter en meer éénsgezind is?
 • als ouders diepgaand in overleg te gaan om helder te krijgen welke richting jullie samen willen uitgaan? 
 • en wat dan straks jullie belangrijkste afspraken worden?..


Heb je nog een andere vraag, wil je graag even kennismaken?

Aarzel niet om ons vooraf te contacteren, zo kunnen we goed afstemmen of ons aanbod en expertise antwoord kan bieden op jouw vragen.

Stel ze gerust via het contactformulier en we beantwoorden ze zo snel mogelijk.