Zó ervaar je meer rust, harmonie

& fun in je gezin


3-daagse workshop voor ouders 

met kinderen tussen 2 - 18 jaar


Een harmonieuze relatie met je kinderen, dat wil toch iedereen? Echt luisteren, elkaar ècht (wederzijds) begrijpen, respectvol grenzen aangeven, alternatieven hebben voor straffen en belonen, conflicten oplossen ...

De Gordon®-methode leert je anders te kijken naar (gedrag van) je kinderen, anders met hen te communiceren en om te gaan en hierdoor verbeter je de sfeer binnen je  gezin. Je ontdekt het allemaal in  de workshop :


 'Effectief Communiceren met Kinderen'.

 'Is dat nu zo moeilijk, gewoon doen wat ik vraag?!'

 Herkenbaar?

Als mama of papa wil je liefst van al een fijne, harmonieuze relatie en ècht contact met je kinderen …

De realiteit is echter, dat je als ouder vaak onder druk staat, dat de problemen regelmatig ontaarden in conflicten en ruzies tussen ouders en kinderen en tussen kinderen onderling, waardoor relaties en de sfeer binnen het gezin gespannen geraakt.   En dan komt daar vaak nog  bovenop : het continu balanceren tussen 'Ben ik nu te streng of net te toegeeflijk?' 

Je zou als ouder van minder moe of ontmoedigd geraken ...

 • Lijken jouw kinderen ook vergroeid met hun tablet of smartphone en frustreert hun tegendraads gedrag, het niet luisteren en al het 'gedoe' aan tafel jou ook zo?
 • Voel je je als ouder soms ook machteloos omwille van hun 'Ja-aaa' of 'rollen met hun ogen’ als reactie op je vragen of suggesties, terwijl er fundamenteel weinig verandert?
 • Ben je op zoek naar alternatieven voor straffen en belonen, omdat dit voor jou niet goed voelt en/of niet (meer) werkt?
 • Ben je ontmoedigd als je ziet dat- na je eindeloze inspanningen-  je kinderen nog steeds onvoldoende zelfstandigheid opnemen en dat er te weinig rust en gezelligheid is binnen je gezin ?
 • Ervaar je stress en mis je quality-time voor jezelf en/of samen met je partner?

Als jij je hierin herkent, dan is dit een signaal dat jij het - net als zovele ouders - 'gewoon' goed wil doen, 😉 en ook dat jij je kinderen heel graag ziet, dat je een betrokken ouder bent! 

En dan heb je misschien ook vragen als : Wat doe ik mis? Waarom doet mijn kind niet gewoon wat ik vraag?! Waarom lukt dit nu niet? Of ook ...

Zonder straffen OK, maar wat is er mis met belonen? En hoe doe ik het dan anders?

Veel ruzies of conflicten binnen relaties ontstaan vanuit een wederzijds misbegrepen worden en/of gelijk willen halen.     
Pas als we éérst het verschil in elkaars  behoeften, verlangens en waarden ècht begrijpen en erkennen, kunnen we er ook rekening mee gaan houden.
Anders omgaan met je kind, start daarom bij anders kijken naar (het gedrag van) je kind.  

Verbeter je relaties en de sfeer binnen je gezin.

meer begrip, meer groei in relatie Met 

je kind, MEER genieten met je kinderen 

en van rust in je gezin.

Wil jij ook vooral opbouwende, positieve interacties, opnieuw fun en rust,  gezinsleden die ècht naar elkaar luisteren, ècht rekening houden met elkaar, die een gepaste verantwoordelijkheid opnemen en een positieve, gezellige sfeer waar ruimte is voor ontplooiing van ieders eigenheid?  Dat kan door:

 • Respectvol en duidelijk aan te geven waar jóuw grens ligt en zo meer ruimte voor jezelf creëren.
 • Vaardiger te worden in het ècht met begrip luisteren.
 • Efficiënter te kunnen reageren op (soms vervelend) gedrag van je kind, terwijl je tegelijk aandacht hebt voor ieders positief zelfbeeld en een goede onderlinge relatie.
 • Leren anders om te gaan met conflicten en ruziënde kinderen.

Ook al 'alles' geprobeerd? 

Preken, zagen, straffen, belonen ... Het kan ook anders.

Misschien las je al één en ander rond mild ouderschap, bewuster opvoeden, zonder straffen en belonen, om hier vervolgens heel overtuigd en enthousiast mee aan de slag te gaan?

Om dan toch te merken, dat het niet zo evident is om dat ook in praktijk te brengen?

Je bent zeker niet de enige ouder, ik heb daar zelf ook mee geworsteld.😉

Misschien herken je het (achteraf dan), dat je tóch weer in de 'als … dan … ' valkuil bent getrapt, of dat je beloningen hebt ingezet, opdat je kind zich 'beter' zou gedragen?

Of dat je tóch weer aan 't roepen was omdat het geduld gewoon óp was? …

Been there, done that ... Heel herkenbaar, alles proberen maar met hooguit resultaat op korte termijn.

En dan zijn ze er ook nog die 'innerlijke stemmetjes', het schuldgevoel, de teleurstelling, de ontmoediging, twijfels en vragen: 'Doe ik het wel goed? Waarom lukt dit mij nu niet (meer)? Ik wil het anders, positiever, hoe doe ik dat dan?' ... 


Naarmate ze ouder worden, komt er steeds meer weerstand van de kinderen op de traditionele, maar begrijpelijke, reacties als belonen, preken, zagen, straffen ... Helaas, zonder veel resultaat, integendeel, als ouders merk je gefrustreerd op dat de relatie met je kinderen achteruit gaat.

De valkuil in opvoeden is zo vaak dat we denken dat eerst het kind moet veranderen, zoals deze ouders het verwoorden:

'Hoewel we eerst dachten dat onze kinderen moesten veranderen, kwamen we snel tot het inzicht dat de verandering EERST en vooral bij onszelf start.' 

Herkenbaar?

Ontdek tijdens de 3 - daagse workshop, net als zovele anderen, de sleutels tot èchte verandering.


   Verbinding en communicatie,  

sleutels tot èchte verandering.

De èchte verandering zal ontstaan:

 • èn door bewust, met nieuwe inzichten te gaan kijken naar (het gedrag van) jouw kind (en van jezelf) en de onderliggende noden/behoeften zijn,
 • èn door het inzetten van een assertieve, verbindende communicatie, zodat spanningen en tegenstrijdige behoeften en verlangens herkend en erkend worden.

'Lastig' gedrag is de non-verbale manier, om te tonen dat we uit balans zijn. Zeker bij jonge kinderen, maar ook bij pubers met een nog onvolgroeid brein, lukt verbaal uiten (nog) niet zo goed.

Helaas slagen ook wij als ouders er vaak te weinig in, om op een respectvolle, niet oordelende en assertieve manier aan te geven wat er speelt. Dit leidt tot onbegrip, misverstanden en conflicten.

Communicatie heeft een sleutelrol binnen opvoeden

De keuze van jóuw respons, jóuw communicatie heeft een sleutelrol binnen het opvoeden en bepaalt hoe de interactie met je kind verloopt.

Wat, hoe en op welk moment je al dan niet iets zegt of doet, vormt de basis om wel of niet IN verbinding te blijven met je kind, óók bij onaanvaardbaar gedrag.

Duidelijk en respectvol communiceren kan veel problemen voorkomen. Hoe je dat doet, leer je in de Gordon®-cursus: 'Effectief Communiceren met Kinderen'

De Gordonmethode®

omdat EN kinderen EN ouders EN hun relatie ertoe doen!

De Gordonmethode®, biedt jou de mogelijkheid om binnen je gezin ècht anders met elkaar om te gaan. Ze stelt op een gelijkwaardige manier het belang EN van het kind EN van de ouder EN van de onderlinge relatie centraal.

Hierbij  blijft de natuurlijke autoriteit en verantwoordelijkheid van de ouder tegenover het kind behouden.

Kenmerkend voor de Gordonmethode®, is o.a. het concept van het 'gedragsraam', dat jou een kader biedt, een houvast om in elke situatie de meest passende en efficiënte respons te geven op het gedrag van je kind op dàt moment.

Je leert je kind beter te begrijpen door te gaan kijken welke emotie en (onvervulde) behoefte er schuilt achter dat 'lastig gedrag'. 

Je weet dan wanneer, waarom en hoe te schakelen tussen meer sensitieve, èchte luister-vaardigheden en meer assertieve, confronterende vaardigheden die je inzet om op een respectvolle manier jouw grenzen aan te geven. 

Als er toch nog conflicten zijn, zoeken jullie naar een oplossing waar ieder zich echt goed bij voelt. Zó lukt het je, om binnen je gezin uit de machtsstrijd en 'win-verlies'-mentaliteit te komen en te groeien naar een steeds vaardiger inzetten van de 'win-win'-strategie.

Hierdoor slaag je er steeds beter in om elkaar (wederzijds!) ècht te begrijpen, conflicten respectvol op te lossen, een positievere sfeer te creëren en tegelijk je kinderen te ondersteunen in het opnemen van een gepaste verantwoordelijkheid. 

En ook dàt inzicht werkt enorm bevrijdend, als je duidelijker ziet dat jij niet langer àlles op jouw schouders moet nemen.

In onze 3-daagse workshop 'Effectief Communiceren met Kinderen' gaan we met deze methode aan de slag.

 Workshop Effectief Communiceren

 met Kinderen

3-daagse workshop voor ouders met kinderen tussen 2 - 18 jaar.

 

Ik neem je stapsgewijs mee op weg naar anders omgaan en anders communiceren binnen je gezin.

Je ontdekt dat bewuster opvoeden en respectvol communiceren ook zonder straffen en beloningssystemen mogelijk is. 

En nee, je moet je er niet langer zomaar bij 'neerleggen', dat je die lastige jaren met je kind in de peuter-of puberfase, gewoon hebt uit te zitten. Elke fase heeft uiteraard zijn eigen-aard(igheden), toch zal jouw andere manier van kijken en omgaan het verschil maken, ongeacht de leeftijd van je kind(eren).

Voor ouders van jonge kinderen (tussen 2 - 6 j) is er een aparte reeks, omdat in de interactie en het anders omgaan met gedrag eigen aan die leeftijdsgroep (o.a. driftbuien) ook meer het  non-verbale aspect aan bod komt.

Wat en hoe? 

 • Interactieve training met sterke inzichten, praktische tools, en ervaringsgericht.
 • Maximaal 6 deelnemers; voor een veilige en aangename leeromgeving met respect en aandacht voor ieders inbreng en situatie. We bieden dus 'maatwerk'!
 • Werkmap 'Effectief Communiceren met Kinderen' als leidraad tijdens de training en kwalitatief naslagwerk
 • Het boek 'Luisteren naar Kinderen' (Thomas Gordon)

Tijdsinvestering?

 • Aanbod in een 3 - daagse workshop (telkens van 09u30-16u30) met minstens 14 dagen tussen de verschillende workshopdagen, zodat je ruim de kans krijgt om thuis te oefenen en te integreren.
 • Uitwisselen en delen van (thuis)ervaringen om het groei-en leerproces te stimuleren.
 • Een aparte reeks is voorzien voor ouders van jonge kinderen (tss 2-6j)


Bijdrage?

 • 360 € pp inclusief BTW
 • 597 € inclusief BTW wanneer jullie inschrijven met 2, hetzij als partners of samen met een persoon die nauw betrokken is bij de opvoeding van dit kind/deze kinderen.
 • Inbegrepen: werkmap + boek (samen t.w.v. 70€), certificaat van deelname, broodjeslunch, koffie, thee, waters & bio-fruitsappen.

Van ouders die de workshop al volgden, krijg ik vaak de feedback:

 ''Ik wou dat ik dit al eerder had geweten, toen mijn kinderen nog jonger waren'...  

Wat ook de  leeftijd van je kind nú is, het is nóóit te laat om te investeren in jullie relatie, het is nóóit te laat voor verandering. Je mag gaandeweg ervaren dat je relatie met je kind zoveel waardevoller, rijker en steviger wordt.

Op dit moment gaan er geen live-workshops meer door en dit aanbod zal vanaf maart vervangen worden door een gelijkaardig

online-aanbod rond 

'Assertief & Verbindend communiceren binnen je gezin'

 Wil je hiervan graag op de hoogte gehouden worden?

Klik dan op de knop hieronder en stuur ons een berichtje via het contactformulier 

Welk resultaat haal je na deze workshop?

 • Minder drama en stress, méér rust en gezelligheid, omdat jij perfect weet hoe te reageren in elke situatie; 
 • Kinderen die beter meewerken, omdat ze meer betrokken worden bij het maken van afspraken en daardoor houden ze zich er ook aan;
 • Je kind zal zich ècht begrepen voelen, en kan hierdoor steeds autonomer de eigen problemen en ruzies zèlf oplossen;
 • Je kind toont begrip en zal ook rekening met jou houden;
 • Minder strijd, omdat de manier van omgaan met verschil in meningen en waarden nu kansen biedt om de relatie te versterken;
 • Je ervaart als ouder meer zelfvertrouwen, omdat je weet hoe je assertief je grenzen kan aangeven;
 • De sfeer binnen je gezin verbetert, omdat je waardevolle alternatieven ontdekt voor straffen en belonen;
 • Je creëert opnieuw kwaliteitsvolle ruimte voor jezelf en je partner;
 • Deze manier van omgaan stimuleert  bij  kinderen tegelijk hun autonomie en verantwoordelijkheid, de vorming van een positief zelfbeeld, (zelf)vertrouwen en veerkracht

 Wie is Ingrid?


Na 30 jaar ervaring binnen onderwijs, volgde ik een opleiding kindercoach en als gecertificeerd Gordon® trainer waagde ik 4 jaar geleden de sprong om autonoom mijn ervaring, passie en betrokkenheid bij kinderen en hun ouders in te zetten, daar waar alles start: in 'de schoot van' het gezin.

Oprechte verbinding in relaties nastreven, loopt als een rode draad door mijn leven. 


Ik geloof er in dat kinderen opvoeden kan zonder straffen en beloningssystemen.  Eigen ervaring overtuigde me dat reflecteren, bewuster worden van eigen keuzes en van je rolmodel als ouder, samen met verbindende communicatie èn het anders kijken naar 'mis'gedrag van kinderen, essentieel is. Zo kunnen zowel het kind als de ouder aan het stuur van hun eigen leven staan. 


"Het creëren van een harmonieuze gezinscultuur ligt me nauw aan het hart. Je  daar veilig voelen, verbinding  en vertrouwen ervaren, zijn hierin voor mij sleutelbegrippen. Ouder ZIJN is een never ending journey, ... gaandeweg groei en ont-wikkel je, met en door je kinderen. Soms zo lastig maar toch zo dankbaar voor die boeiende weg."Ingrid


De meerwaarde van de Thomas Gordonmethode

Door de Gordonbenadering kan jij je kind op een meer onvoorwaardelijke manier in zijn of haar ontwikkeling steunen, en dit doorheen elke leeftijdsfase die je kind zal doorlopen.

Of je kind nu 2 of 17 is of nog ouder... de basisprincipes, inzichten en tools van deze methode blijven in elke levensfase toepasbaar. Want kinderen opvoeden is immers geen 'sprintje' trekken, maar eerder een marathon lopen; en ouder blíjf je. Oók als je kinderen al (jong)volwassen zijn, werpt deze benadering nog zijn vruchten af.


Deze waardevolle communicatiemethode kan je bovendien ook toepassen in om het even welke andere relatie die je wenst te verdiepen (partner, je eigen ouders, familie, vrienden, collega’s…) Dus, kan je de workshop als partners samen volgen? Doen! Het biedt jullie een gemeenschappelijke taal in het opvoeden en daarnaast is het ook voor jullie partnerrelatie ècht een meerwaarde!Als jij nu voelt:  OK, deze manier past bij ons, dit zou ik ook willen…

Zet dan die eerste stap om zèlf die verandering binnen je gezin te creëren en schrijf je hier in voor de workshop.

Belonen, straffen, preken, zagen, ... we hadden het allemaal geprobeerd, zonder resultaat

Naarmate onze 2 jongens ouder werden werkt het systeem van : ‘wij ouders zeggen, jullie doen’ niet meer bij ons. We hadden alle traditionele ouderopties geprobeerd: belonen, straffen, preken, zagen, … zonder veel resultaat. Het werd er alleen maar erger op … Onze aanpak is nu veel rustiger geworden, de oudste is meer open geworden naar ons en vertelt ook meer zaken die op school gaande zijn, de jongste kalmeert vlugger bij een emotionele uitbarsting. Actief luisteren en gevoelens erkennen helpt echt wel !

Els en Stijn
user-image

We begrijpen onze kinderen nu beter

Dankzij de inzichten en tips van topcoach Ingrid, geraken we als koppel dichter bij de èchte behoeften van onze jongens. Ingrid heeft ons ook liefdevol bewust gemaakt van onze kracht als ouder in de groei van onze kinderen. Geen saaie theorie maar doorspekt met ervaring en helemaal op maat van onze situaties .

An en Bart
user-image

Een aanrader voor elke ouder

Deze training is eigenlijk voor alle ouders een aanrader. We doen allemaal ons best, maar we doen ook maar op ons gevoel. De verhouding met mijn puberdochter van 16 is beter geworden. Ik luister beter naar haar en vul minder voor haar in. Ik ben me meer bewust van mijn valkuilen, ben rustiger en we hebben meer ontspannen momenten samen.

Rowena Meenderman
user-image

Deze workshop is als een handleiding bij het opvoeden

Bij de geboorte van je kind krijg je geen handleiding mee, terwijl ik die soms ècht goed zou kunnen gebruiken. Deze Gordontraining is als een handleiding, een rustgevende leidraad bij het opvoeden, een aanrader voor elke ouder.

De sfeer bij ons thuis is nu minder gespannen, ik ervaar meer rust als ik de methode toepas. Waar ik vroeger onmiddellijk in roep-modus overging, lukt het me om daar nu kalmer bij te blijven. Ik weet nu hoe we samen oplossingen kunnen vinden , en merk dat hierdoor ook het vertrouwen van onze zoon groeit.

De uitleg en oefeningen zijn duidelijk, concreet. Ik vind Ingrid fantastisch, rustgevend en voel haar ervaring als ouder.De methode vergt enige oefening en volharding, maar het brengt heel veel op eens je er in investeert.

Beter leren communiceren is oefenen en Ingrid gaf ons het gevoel dat 'fouten' maken mag, fijn!

Jutta en Petri
user-image

Veel Gestelde Vragen

Deze vragen kregen we van deelnemers voor ze zich inschreven: 

Kan ik de workshop ook zonder mijn partner volgen?

Ja, dat kan. Het is een meerwaarde als jullie de training allebei kunnen volgen, maar je kan ook alleen komen.  

 

Kan ik mijn pluspartner, mijn moeder/vader meebrengen?

Jazeker, elkeen die rechtstreeks bij de opvoeding van dit kind betrokken is kan meekomen en dan hebben jullie recht op de korting bij inschrijven met 2 personen.

Kan ik dit niet gewoon uit het boek 'Luisteren naar kinderen' leren?

Bij aanmelden blijkt dat heel wat ouders het boek al gelezen hebben, maar dat dit dan toch onvoldoende is om het in praktijk te brengen.

Het is altijd interessanter om eerst in een ‘ stressvrije context’ te kunnen oefenen, vooraleer je het gaat integreren in ‘real life’. En uiteraard mis je bij het ‘leren uit een boek’ zowel de verdieping als de 'kanttekeningen', de demonstraties, de feedback en uitwisseling in de groep.

 

Waar ligt precies het verschil met de workshop 'LevelUpvoeden'?

In deze 3-daagse workshop ‘ Effectief communiceren met kinderen’ ligt de nadruk vooral op het vaardigheidsniveau in opvoeden & de manier van communiceren, uitgaande van een aantal krachtige principes, volgens de Gordonmethode.(Meer info over Thomas Gordon vind je onder de rubriek 'over ons')


In de LevelUpvoeden-workshop ligt de focus vooral op wat jij/jullie/je gezin nodig heeft om jullie doel als gezin te bepalen, vanuit jouw/jullie persoonlijke waarden & je rol als mama/papa. Hiermee gaan we aan de slag binnen een frame van ‘Levels’. Dit frame biedt jou/jullie een stevig anker, zodat jij als ouder met Zachte Kracht je ‘gezinsschip’ op koers kan houden.  

   

Je bouwt óók in de LevelUpvoeden-workshop aan een andere mindset en nieuwe inzichten omtrent ‘lastig’gedrag, waardoor je, vanuit een nog ruimere waaier, een andere respons kan geven. Het oefenen op vaardigheidsniveau komt hier niet zo uitgebreid aan bod. 

Mijn partner en ik zitten niet op dezelfde lijn, kunnen we dan de workshop volgen?

Jazeker.

De methode  benadrukt een verbindende manier van communiceren en een oplossingsgerichte conflicthantering.

Belangrijke uitgangspunt van de ThomasGordon® methode is dat elk gedrag ontstaat vanuit de wens om noden/ behoeften te vervullen, en dat gevoelens en behoeften van kinderen evenwaardig zijn aan die van ouders, en ook die van ouders onderling.

Zijn jullie bereid je open te stellen voor deze mindset,ook al is die op dit moment nog anders?

Is jullie antwoord hierop ‘JA’, dan kunnen we samen aan de slag.

Verschillen jullie hierin als partners sterk, dan adviseren we jullie eerst de LevelUpvoeden-workshop te volgen, waar we dieper ingaan op het bepalen van - en afstemmen op- jullie persoonlijke overtuigingen, waarden, jullie gemeenschappelijk doel voor het gezin. Voor meer info klik je hier Een coaching als koppel is een andere optie die jullie kunnen overwegen. Je leest er meer over op de Coachingpagina

Ik heb nog een andere vraag.

Heb je nog een andere vraag, stel ze gerust via het contactformulier, en we beantwoorden ze zo snel mogelijk. Je vindt de link hier