Wie is Thomas Gordon ?

De Amerikaanse psycholoog Dr. Thomas Gordon (1918- 2002), die in de jaren ’90 tot 3X toe genomineerd werd voor de Nobelprijs van de Vrede, staat internationaal bekend als een boegbeeld van o.a. een bijzondere ouder-kind communicatie, uitgaande van wederzijds respect en gelijkwaardigheid binnen relaties.

Dr. Thomas Gordon was, naast een bekend psycholoog, ook een veelgevraagd adviseur in het bedrijfsleven, binnen het onderwijs en opvoeding. Hij is vooral professioneel geprezen om de hoge mate van praktische toepasbaarheid van het door hem ontwikkelde ‘democratisch leiderschapsmodel’.

In zijn benadering benadrukt hij dat EN het belang van het kind, EN het belang van de ouder/opvoeder EN het belang van de relatie tussen beiden centraal staat . Duidelijk communiceren vanuit wederzijds respect, begrip en rekening houden met elkaars behoeften, waarden en grenzen leidt op die manier tot een verbeteren van de communicatie en een versterken van de onderlinge relatie. Tegelijk wordt hierdoor een positief opvoedingsklimaat gecreëerd. Het natuurlijk verschil in autoriteit tussen ouder en kind blijft van kracht; de ouder zet echter geen macht in en gaat op zoek naar alternatieven voor straffen en belonen. 

Thomas Gordon was ervan overtuigd dat het gebruiken van macht om je zin te krijgen funest is voor relaties. Hij organiseerde cursussen voor ouders, voor leerkrachten, voor leidinggevenden en voor begeleiders in de kinderopvang.  De negen boeken die Dr. Thomas Gordon over zijn methode schreef,  zijn in 32 talen vertaald en zijn werken werden over de tijd ge-üpdatet. Het wellicht meest bekende boek is 'Luisteren naar kinderen'. Zijn methode wordt nu nog steeds in meer dan 43 landen actief aan ouders onderwezen.

Sinds 1979 worden in Nederland trainingen voor ouders georganiseerd  door Stichting NET rond het thema: ‘Effectief communiceren met kinderen’. Ik ben opgeleid tot gecertificeerd Gordon® trainer door Stichting NET; de officiële Nederlandse licentiehouder voor opleidingen in Nederland en Vlaanderen. Er zijn op dit moment in Nederland ongeveer 50 officiële trainers opgeleid, hier in Vlaanderen zijn we (zover ik weet) met 3.

Meer informatie omtrent de Thomas Gordon® Methode - en trainingen binnen de verschillende toepassingsdomeinen vind je hier: www.gordontraining.nl

Referentie: www.gordontraining.com