Hallo, wij zijn Ingrid & Marc!

We begeleiden ouders in het Bewust opvoeden 

van hun kinderen, vanuit een Zachte Krachtmet Blijvende Impact

Over ons & Mivini

Mivini Concept is de expertise van Ingrid rond opvoeden en verbindende ouder-kind-communicatie op een originele manier gecombineerd met die van Marc in leiding geven en teamontwikkeling. Zo kunnen we jou een mix van sterke principes en praktische tools aanbieden, waardoor jij als ouder niet enkel met meer (zelf)vertrouwen kan omgaan met 'lastig 'gedrag, maar tegelijk ook groeit in een Krachtig (persoonlijk) leiderschap.

Die mix biedt jou een stevig en verrassend houvast, omdat je dit ook kan inzetten om meer evenwicht te creëren tussen de verschillende belangrijke rollen die je in je leven opneemt. Zo kan jij dan een meer ontspannen en vertrouwensvolle ouder zijn, een veilige haven èn een stevig platform voor je kind, zodat het van daaruit kan uitgroeien tot de beste versie van zichzelf.

Met Zachte Kracht ...


Wil jij dat er beter geluisterd wordt, wil je de relaties en de sfeer in je gezin verbeteren en vind je eerlijkheid, respect en èchte dialoog hierbij belangrijk ? Dan ben je ook hiervoor op de juiste plek. 

Door anders te kijken naar het gedrag van kinderen en duidelijk, respectvol, assertief te communiceren, lukt het je om enerzijds je eigen behoeften, waarden en grenzen aan te geven en anderzijds het gedrag van je kind, je partner ècht te begrijpen. 

Als er dan toch conflicten zijn, ga je samen vanuit een WIN-WIN-mindset naar oplossingen zoeken. Zonder macht, maar met Zachte Kracht. Dit is de kern van de  Thomas Gordon-communicatiemethode die we hiervoor inzetten. 


Bij ons geen standaardbenadering, wel een inzoomen op JOUW specifieke gezinssituatie en behoeften


ELK gezin is uniek, ELK kind is uniek en ELKE ouder is uniek … Opvoeden is zo’n rollercoaster … We' ve been there …! Dus ook als je je ontgoocheld, hulpeloos, gefaald of schuldig voelt in de situatie zoals die nú voor je is, creëren we voor jou een veilige plek waar we je de ruimte geven om deze gevoelens te laten zijn; respectvol voor de weg die je al hebt afgelegd.

 

  Hulp vragen en je kwetsbaar tonen is niet vanzelfsprekend en net daarom is het géén teken van 'zwakte'; wel integendeel een teken van moed!! Ouders verdienen hulp, dus jà, het is echt goed dat je ondersteuning zoekt, in jouw belangrijkste rol : ouder-Zijn  

 

Voor die belangrijke 'job' als ouder, bestaat geen vooropleiding en vaak reageren we als ouders in ons gezin eerder 'impulsief', op basis van onze eigen emoties, van de omstandigheden op het moment, vanuit 'oude patronen' uit onze eigen kindertijd of geïnspireerd door wat we bij anderen horen of zien … 

Je probeert vanalles, heel begrijpelijk.

Maar, als  je (achteraf) merkt dat het vaak niet de beste manier blijkt en je 't echt anders wil ...


... dan is het de kunst om éérst even een denkbeeldige pauzeknop te gebruiken, om daarna een meer bewuste respons te kunnen geven.

Wat je dàn vervolgens doet of zegt, zal niet langer 'impulsief' of vanuit een automatisme vertrekken, wèl vanuit inzicht, gebaseerd op krachtige principes en daardoor lukt het om dit te brengen op een andere manier; een manier die duidelijk, respectvol en constructief is.

Oók als het gaat  over grenzen stellen en omgaan met 'lastig' gedrag.


Dit zal jou toelaten om met Zachte Kracht dàt fijne, sterke  gezin te creëren dat jíj wil zien, waar op een respectvolle manier met elkaar omgegaan wordt. 


Omdat de impact die jij als ouder op het leven van je kind hebt zo groot is ,

is het zo belangrijk om uit die 'automatische piloot' te blijven. Weten is één ding, maar het toepassen in de dagelijkse hectiek, als je vermoeid bent en met al je andere taken en verantwoordelijkheden erbij is niet echt evident hè?Daar willen we jou dus graag bij ondersteunen,  je helpen om die 'rode knop' steeds beter en vaker  te gaan zetten... 


 Bewust Opvoeden vanuit een Zachte Kracht, is niet enkel op professioneel vlak onze expertise, maar tegelijk is het wat ook ons geholpen heeft bij de keuzes en moeilijkheden die we zelf in ons leven hebben ervaren. En ook nú nog is het 'de rode draad' en een houvast in hoe wij ons leven (be)leven, elk apart, als koppel en in relatie met onze kinderen en kleinkinderen.


En ja, uiteraard hebben ook wij 'fouten' gemaakt en worden wij óók nog 'gestretcht' in bewust-ZIJN en groeien in ons ouderschap, want er zijn ook nu nog 'niet-perfecte ouder'-momenten en dat is helemaal OK. Ouderschap is een 'never-ending journey'.😉

 

We hebben wèl alle leeftijdsperioden met onze eigen kinderen doorlopen, èn via het regelmatig opvangen van de 6 kleinkindjes van Marc ( tussen 2 en 13 jaar), hebben we ook ervaring met de jongere generatie.

Met vallen en opstaan hebben we dus al een heel traject afgelegd, veel gelezen, geleerd en in praktijk gebracht. Dit alles zetten we samen graag in, om jou als ouder te ondersteunen en te inspireren.Hierbij gaan we veel verder dan 'tips en trics' en 'instant-oplossingen' die vaak symptomen zoals 'lastig' of onaanvaardbaar gedrag aanpakken maar niet focussen op de achterliggende essentie of het grotere plaatje, waardoor je inspanningen nauwelijks blijvend resultaat opleveren.


 

Bovendien sluiten de principes waarop ons aanbod gebaseerd is en de opvoedstijl die hier aan bod komt, aan bij wat de samenleving nú steeds meer van ( jonge) mensen vraagt: creatief denken, initiatief en verantwoordelijkheid nemen, in teamverband kunnen werken, probleemoplossend denken,...

Wij geloven in een opvoedstijl zonder straffen en beloningssystemen en daar nemen we jou graag in mee  …


Uit verschillende onderzoeken rond het thema ‘motivatie’ (door Ryan en Deci -2 Canadese wetenschappers) blijkt dat kinderen minder verlegen en minder angstig zijn, minder roekeloos gedrag vertonen, minder leerproblemen hebben als hun ouders een opvoedstijl inzetten meer op basis van een gelijkwaardige relatie, die de autonomie van hun kinderen accepteert en ondersteunt .

Ook zijn ze meer gericht op persoonlijke groei, betekenisvolle relaties en bijdragen aan de gemeenschap, en minder belang hechten aan rijkdom, beroemdheid en imago. (uit ‘Motivatie Binnenstebuiten’- Nelis & van Sark)

Geniet met ons mee van een zelf-bewuster ouderschap en vernieuwde veerkracht ! Laat ons anders gaan kijken naar (het gedrag van) kinderen en blijf een inspiratiebron voor je kinderen, zodat ze zich ontwikkelen tot zelfzekere, blije en autonome mensen. Jonge mensen die, met respect voor jou en anderen, klaar staan om op hun beurt, vanuit eigen kracht, hun plek in de wereld in te nemen.

Hier zijn enkele artikels die je een goed idee
geven van wat je kan verwachten van ons:

Hey, ik ben Marc...


Als vader van 3 dochters, vriend van 2 pluskinderen, vake van 6 kleinkindjes weet ik wat het is om je rol als vader binnen je gezin op te nemen. Tegelijk heb ik ook op professioneel vlak ruime ervaring, expertise en passie voor (persoonlijk) leiderschap, teamontwikkeling, conflicthantering en coaching binnen bedrijven. 


Omdat ik voortdurend benieuwd en gedreven ben om steeds de betere versie van mezelf te ontwikkelen zowel privé als professioneel, weet ik hoe om te gaan met hindernissen frustraties, uitdagingen of verdriet die ook jij misschien zal tegenkomen en hoe ik dit samen met jou kan aanpakken. Zelf heb ik geleerd ze te accepteren, en ze te zien als een groeikans,  hoe moeilijk soms ook. Dromen en idealen blijf ik koesteren en … realiseren ! Ik heb mega vertrouwen in wat is en wat komt. En als jij dat wil, neem ik jou daar heel graag 'all the way' in mee.Ik hou je uit een eventuele slachtofferrol, motiveer en inspireer je om AL jouw kwaliteiten te ontdekken en te benutten in de verschillende rollen die je in je leven kwaliteitsvol wil opnemen: als ouder, boezemvriend, professional, partner, …

Hey, ik ben Ingrid ...


Als mama van 2 adolescenten en met meer dan 30 jaar ervaring in onderwijs, heb ik met passie en expertise kunnen bijdragen aan het welzijn en de persoonlijke groei van kinderen. Boeiend!


Als groeidenker en opleider-coach wil ik die 'levenslijn' onverminderd voortzetten en nu ook ouders daadkrachtig begeleiden om, authentiek en met (zelf)vertrouwen, de opvoeding van hun kinderen in handen te nemen. Veel problemen binnen een gezin komen voort uit een 'misbegrijpen' van elkaar en/of uit opgestapelde spanningen van recent of langer geleden... Daarom is het creëren van veiligheid, vertrouwen, verbinding in het gezin en hierbij een oprechte, respectvolle communicatie inzetten essentieel, om zo je rol als ouder maximaal 'met Zachte Kracht' op te kunnen nemen. Dat ligt me nauw aan het hart. Zonder straffen of beloningssystemen opvoeden, het kàn en waar mogelijk ook via een speelse aanpak. Daar ben ik fan van en ik reik je daar graag ideeën voor aan😉!


Vooral na mijn scheiding heb ook ik geworsteld met het opvoeden van de kinderen. Want jà, het ís helemaal niet makkelijk en al zeker niet in combinatie met de vele professionele, relationele, sociale , financiële en andere uitdagingen. Weet dat je het niet alleen hoeft te doen, Marc en ik  zijn er voor je.


Ik gids jou graag in het ontdekken van hoe het ouderschap lichter kan worden, hoe je anders kan omgaan met  het 'lastig' gedrag van je kind. Ik hou je met engagement en hoge betrokkenheid 'Wakker', want er is immers altíjd keuze voor groei en verandering  en die begint met het gebruiken van 'de pauze-knop' 😉

Ouder blijf je … !

Jouw vraag voor ‘tips en trics’ en ‘snelle’ oplossingen bij het opvoeden en omgaan met bv. ‘lastig' gedrag is helemaal OK. Tegelijk is het essentieel, om als ouder te ontdekken hoe nieuwe inzichten en andere vaardigheden in bewust ouderschap jou een houvast bieden voor ELKE leeftijdsfase van je kind! Want ouderschap is geen 'sprintje trekken' maar minstens een marathon lopen. 😊


Welkom aan de vaders !

We merken bij mannen vaak een terughoudendheid voor workshops rond opvoeding en communicatie. Wij doorbreken deze schroom en/of vooroordelen zoals 'te soft' of 'te theoretisch' of 'te idealistisch',...!

Ingrid en Marc zorgen met hun unieke dynamiek voor een setting waar zowel mannelijke als vrouwelijke benaderingen volwaardig aan bod komen. Het is de kunst om het beste uit 2 werelden te halen. En dat doen we! 😉


Inspiratie voor je gezin vanuit de bedrijfswereld ! ?

Ja, dat kan ECHT WEL ! Vanuit onze expertise ontdek ook jij, hoe je de betere inzichten, principes en vaardigheden uit de bedrijfswereld als een meerwaarde kan integreren binnen je gezin. Willen of niet, en ongeacht je huidige gezinsvorm, heb je als ouder een ‘leidersrol’ op te nemen binnen jouw ‘gezins-team’. Net als in de bedrijfswereld zijn ook hier thema’s als onderling vertrouwen, communicatie, samenwerking, betrokkenheid en doelgerichtheid DE sleutels voor succes binnen je gezin.

Volg je ons al op social media?