Word als ouder de beste versie van jezelf & een leider in je (gezins)leven

Onze Keep-The- Faith-Coaching is er voor èlke ouder, in èlke gezinsvorm, die het gevoel heeft 'geleefd te worden', ontmoedigd en gespannen raakt bij het opvoeden van de kinderen en/of door situaties op het werk, en op zoek is naar daadkrachtige verandering. Ingrid en Marc bundelen hun expertises om jou te begeleiden naar díe verandering die jíj wil creëren.    

Keep-The-Faith-Coaching


 Van chaos, gelatenheid & frustratie in en rondom jezelf naar...

Ben jij ook een zorgzaam-betrokken ouder met ook professioneel een verantwoordelijke functie?

Dan herken je misschien de frustraties en vergelijkbare gevoelens die we bij onze coachees regelmatig horen zoals:

 • 'Waarom lukt het me in ons gezin vaak níet om de zaken in goede banen te leiden, terwijl ik daar wel in slaag op het werk, waar ik toch ook een verantwoordelijke functie heb?!
 • Het gevoel hebben geen vat te krijgen op situaties waarin de kinderen onaanvaardbaar gedrag tonen, uitdagend zijn, voortdurend ruziën, tegendraads doen, of nauwelijks te motiveren zijn, …  
 • Gefrustreerd merken dat je inspanningen weinig uithalen en je steeds meer gelaten wordt ... , of kwaad bent op jezelf om niet 'sterker' te staan als ouder of als professional; dat je zoekende bent maar niet vindt, opstandig omdat je ervaart dat je er niet ècht toe doet, en dat je je batterijen nauwelijks nog opgeladen krijgt ...
 • Het continu verwachtingspatroon om je voortdurend 'flexibel' te moeten aanpassen aan een veranderende wereld, steeds méér te moeten presteren met minder middelen en onder grotere tijdsdruk …
 • Een onverschillige, koele reactie krijgen van je kinderen of van je partner op je voorstel voor een gezinsactiviteit of een leuke babbel samen …
 • Merken dat er op het werk een 'fake' klimaat heerst, dat ver af staat van jouw belangrijkste waarden zoals : kameraadschap, onderling vertrouwen, oprechte samenwerking, jezelf mogen zijn...
 • Het als partners regelmatig oneens zijn, als het gaat over de te volgen opvoedstijl en elkaar daarbij 'met de vinger wijzen', met mogelijks kwetsende opmerkingen als 'je bent te hard' of 'te soft', 'te bemoederend' of 'te afwezig', te dit of te dat, …
 • Vanuit de beste intenties, zó hard je best doen om het thuis en/of op ‘t werk goed te laten verlopen, jezelf zó vaak wegcijferen maar er nauwelijks waardering voor krijgen, integendeel, onbegrip en soms 'stank voor dank' …  'Wat kan ik dan nog méér doen?' ...

Herken jij je in één of meerdere situaties en wil je dit daadkrachtig veranderd zien? Ben je (dit alles) ook zo moe en merk je dat er fundamenteel te weinig verandert?!  Heb je het gevoel  'alleen' te staan; ja, zelfs met een levenspartner in je buurt?... 

 ' We've been there too ' 😉 

 ... richting, faith, personal power, sterke gezinsrelaties & work-life balance

OP DIE MANIER STEVIG IN JE SCHOENEN STAAN BIJ ELKE ROL DIE JE OPNEEMT IN JE LEVEN?

Het kan ECHT !

Misschien zie je nú nog onvoldoende HOE je uit die onprettige, weinig perspectief biedende situaties kunt komen. Toch zal het ook jóu lukken om het volgende te realiseren:

 • Ervaren dat je echt wèl invloed hebt, privé en professioneel, door bewuster jouw respons te kiezen op wat er gebeurt, zowel binnen als  buiten je gezin.
 • Minder stress, meer 'ademruimte' en balans ervaren doordat je -zonder ongemakkelijk gevoel- voluit kan genieten van deugddoende 'me-time' omdat het je door je partner, je kinderen, je omgeving echt gegund zal zijn en … omdat jij dat verdient !
 • Meer erkenning en waardering krijgen, als ouder en/of op het werk, omdat je nu wèl betrokken wordt door je leidinggevenden of collega’s in de professionele keuzes en niet langer uit 'beleefdheid' of 'omdat het zo hoort', maar omdat ze beseffen dat jouw mening ècht waardevol is.
 • Je kinderen ( ongeacht hun leeftijd ) zien opgroeien tot aangename, respectvolle en autonome jongvolwassenen, met een mening en een toekomst, doordat jij als vader/moeder hierin dan een inspirerend voorbeeld voor hen bent.

Waarom brandjes blussen niet echt werkt.

Misschien denk je ook bij jezelf: ik vraag toch ècht niets uitzonderlijk? Gewoon een beetje respect, samenwerking, wat erkenning voor mijn goede intenties, voor wat ik al presteerde en voor weldoordachte ideeën, is dat nu zoveel gevraagd?! 

En àls je dan eindelijk de moed vindt, om binnen je gezin of op je werk een gevoelig thema rustig aan te kaarten, kan het heel deprimerend zijn en soms zelfs voelen als een 'smash in the face' wanneer je al snel merkt dat:

 •  jouw standpunt binnen het gezin miskend wordt; 
 • men vrij snel afwijkt naar een ander onderwerp;  
 • je mekaar al gauw terug 'de kast opjaagt'; 
 • je aanvoelt dat je qua visie soms mijlenver uit elkaar ligt; 
 • jouw leidinggevende of collega’s jou plots wèl
  gaan betrekken bij een overleg, maar al snel blijkt dat jouw mening er eigenlijk niet ècht toe doet; 
 • je tegen jouw gewoonte in, thuis of op het werk toch eens stevig van je 'afbijt' en je eens flink (innerlijk) 'foert' zegt, maar dit nauwelijks impact heeft en dit bovendien snel bij jezelf gaat knagen  ... 

Misschien probeer je ook nu nog, die lastige situaties en confrontaties te vermijden, of dat knagend gevoel van 'het klopt hier niet' te onderdrukken, hopen dat het overwaait ...

Dat is net als  een bal onder water proberen te houden, zó energievretend om 'controle' te houden en je weet het wel, ... op een onbewaakt moment ... verlies je tóch de controle. 'Been there, done that'😉

Of het zou kunnen dat je het probleem gaat aanpakken door het gedrag (van de ander en/of jezelf) of de context proberen te veranderen.

Dat werkt soms, voor een tijdje toch ...

Maar als je merkt dat er fundamenteel te weinig verandert en dat je haast continu bezig bent met 'brandjes blussen' of 'op je tenen lopen', 'pleasen', dan is er structureel iets anders nodig.

Vaak zien we dat als ouder of betrokken collega zèlf niet zo goed, omdat we er 'te dicht op zitten', waardoor het ons niet meer lukt om het probleem vanuit andere invalshoeken te bekijken.

Maar Einstein zei het al:

"Onze belangrijkste problemen kunnen we níet oplossen met de manier van denken die we hanteerden toen we ze creëerden."

Het groter geheel, het 'grotere plaatje' dreigt dan ondergesneeuwd te geraken. 

Het grotere plaatje, alle puzzelstukken op tafel

De èchte verandering ligt dus in de (andere) manier van denken, in de combinatie van meerdere invalshoeken. En dat geldt zowel voor je rol als ouder, als professional en voor elke andere rol die je opneemt.

Als er binnen het gezin (of om 't even in welk ander team) geen gezamenlijk doel is, als (gezins)leden niet of niet genoeg betrokken worden bij het maken van afspraken, als er onvoldoende vanuit gemeenschappelijke visie en waarden samengeleefd wordt, dan moet er haast voortdurend 'controle gehouden' worden, heel vermoeiend! 

Het goeie nieuws?!

Een bewust en sterker persoonlijk leiderschap is de oplossing.

Eén voorbeeld: betrek iedereen ècht bij het overleg thuis/op het werk en hou daarbij rekening met de belangen van elkeen, zodat de gemaakte afspraak een gezamenlijke 'deal' is. En jà, daar kan je ook al mee aan de slag, zelfs als je kinderen nog klein zijn...

Dan ben jij niet langer 'de zeur, of de controleur'. Je kan de ander(en) dan op een respectvolle manier aanspreken op de gemaakte deal en de focus houden op het doel.

Hoe beter je in je rol als ouder of als professional leiding kan geven vanuit een sterk Bewust-Zijn en vanuit een structuur die gebaseerd is op sterke, gemeenschappelijke principes, hoe minder 'controle' er nodig is en hoe vlotter jouw (gezins)leven loopt.

Dan weet je precies waar jóuw verantwoordelijkheid stopt en waar je die aan de anderen kan laten. En ja, dat geldt evengoed voor situaties op je werk als thuis, met partner en kinderen! 

Hierdoor sta je steviger in je schoenen in je Ouderschap en in je Leven. Tegelijk ervaar je meer voldoening en ademruimte, want je draagt dan niet meer àlles op jouw schouders. Bovendien BEN je zó een voorbeeld voor je kinderen. Hoe sterk  is dat?!!

Marc en Ingrid bundelen in hun Keep-The-Faith-Coaching hun aparte expertises om jou, vanuit die unieke combinatie en man/vrouw-dynamiek, te begeleiden naar richting, faith, personal power, sterke gezinsrelaties & work-life balance.

Hoe wij werken? In grote lijnen gaat het om :

 • Een heldere omschrijving / bepaling van je ECHTE (maar voor jezelf helaas zo vaak nog verborgen) behoeftevragen.
 • Wij stappen mee, stellen de juiste vragen, geven je alle tijd en zo groeien de inzichten, eigen kracht en vaardigheden, die je gaandeweg beter zal kunnen integreren en inzetten in je dagelijks leven. We bouwen dit alles op in een toegankelijke, luchtige en gemoedelijke sfeer.
 • Van hieruit starten we super concrete acties op, waarbij we rekening houden met jouw beschikbare tijd, capaciteiten, persoonlijkheid en omgevingsfactoren, ... Eens het voor jezelf zó helder geworden is, wàt je wil, wíe je bent en waar je voor staat, zal je verrast zijn te merken hoezeer dit jouw energie 'uplift', je (zelf)vertrouwen & rust geeft omdat je ervaart dat je de regie opnieuw in handen hebt. 
 • In de coaching reiken we je de kernelementen van de LevelUpvoeden-workshop aan, (klik hier voor meer info), die jou een krachtig kader bieden, een houvast geven en fungeren als rode draad bij het doorlopen van je coaching en ook uitstekende tools zijn om conflicten te hanteren (binnen het gezin).

Vanaf dàn, besef je steeds beter wanneer, hoe en óf je de mooiste, authentieke versie van jezelf aan 't neerzetten bent en wanneer niet (en je maar wat aan 't 'aanmodderen bent').  ...

Leven vanuit je authentieke 'This is me', krachtig en flexibel tegelijk, overstijgt invloeden van buitenaf zoals: grillen van de kinderen, bepaalde trends, probleemsituaties, emotionele rollercoasters en allerhande bemoeienissen of ongevraagd 'advies' ... 

Ben jij er klaar voor, om die èchte verandering te creëren die jíj wil in je (gezins)Leven?

Zet de eerste stap en klik op deze button voor om je coaching in te boeken.

Keep-The-Faith-Coaching:

Jouw coaching in 1 dagKeep-The-Faith-Coaching

in 1 dag


 • Niet enkel als koppel ben je welkom, ook als ouder alleen of samen met een persoon die nauw betrokken is bij de opvoeding van hetzelfde kind. 
 • 1 volledige dag waar je voluit focust op wat het aller-essentieelste is: Jóuw Wel-ZIJN, en dàt van je gezin en de interactie met mensen die dicht bij jou staan, privé en/of professioneel.
 • Misschien trekken jullie regelmatig eens op weekend, genieten jullie van een dagje in het pretpark, of van een verwendag in de sauna om te 'herbronnen'... Wel ...  
 • Ook de Keep-The- Faith_ Coachingsdag  wkan je bekijken als een super-verwendag, maar dan wel blijvende impact. De weldoende effecten ervan zullen immers op korte èn lange termijn doorwerken!


Tijdsinvestering & varia • 1 volledige dag vanaf 8.45u-16.45u (ander start-en einduur mogelijk)
 • Onze keuze voor een volledige dag t.o.v. korte sessies is omwille van het verdiepende effect.( zie FAQ verder)
 • De Keep The Faith-Coaching  gaat  live door in onze aangename coaching-ruimte in het landelijke Vlezenbeek (uiteraard met respect voor geldende corona-beschermmaatregelen). Bij mooi weer gebruiken we ook de grote tuin.
 •   Jouw coachingsdag kan je inboeken via onze online kalender op .de voor jou passende dagen, en ja dat kan ook in het weekend.

 

 Jouw bijdrage & wat inbegrepen is


 • Investering voor deze Keep The Faith-Coaching (= een bijdrage voor coachen van 2 personen 

   875(incl. BTW)

 • In onze Keep The Faith-Coaching ga je aan de slag met 2 (!) Ja, 2 ! ervaren coaches, die gelijktijdig hun aparte expertises en hoge betrokkenheid zorgzaam kunnen inzetten voor jou. Deze unieke benadering brengt jou tot DE beste versie van jezelf.
 • Coaching voor 2 personen want OOK als alleenstaande ouder heb je de kans om ofwel alleen te komen ofwel iemand (bv. vriend(in), zus of broer, ex-partner, moeder, vader...) mee te brengen, die jou dan later mee kan ondersteunen.
 • 's Middags voorzien we een lekkere soep, quiche, met een fris slaatje.
 • Thee, koffie, water en biologische fruitsappen gedurende de dag.
 • Na de Coachingsdag houden we contact via 2 online Coachingcalls van elk 30 min (in te boeken op het moment dat voor jou past); zo zorg je ervoor dat je plan 'on-going' blijft.
 • Wens je nog  een bijkomende coachingsdag, dan bieden we jou een korting van 20% .

Met Coaching gaan we no way lichtzinnig om !


Als jij met ons 'op stap gaat' en intekent voor een Keep The Faith-Coaching, betekent het dat er een 'match' is op niveau van Vertrouwen en Levensvisie.


 Je mag bij ons dan ook rekenen op een vol engagement, een verregaande discretie, een meer dan respectvolle benadering voor je huidige situatie en kwetsbaarheid. 


Voel je welkom! Come, as you are...


Spreekt dit je aan? Boek dan hieronder jouw coachingsdag in en dan ontmoeten we elkaar gauw.

… En daar sta je dan, als de beste versie van jezelf !

Hoe zou het zijn, om 'gewoon' efficiënter  en gelukkiger te zijn? 

 • Met hernieuwd (zelf)vertrouwen STA jij er dan ! Rechtop, Inspirerend, Toekomstgericht … 
 • Ga je nog gekwetst worden ? Ja ! Ga je nog ontgoocheld worden ? Ja ! Ga je je nog zorgen maken? Ja ! Maaarrrr …. Het zal zó anders zijn en aanvoelen. Je haalt nauwelijks of geen schuld- of minderwaardigheidsgevoel meer binnen. Je levensfundament is zoveel stabieler, waardoor je na een minder moment telkens heel snel opnieuw ‘vooruit’ zal kijken.
 • Je zal ook helder zien wat jouw verantwoordelijkheid is en wat bij de ander hoort, en dat geldt óók binnen je gezin. Je zal (eindelijk!) jezelf accepteren in wie je Bent en wat je Doet omdat jíj weet dat het authentiek is, gebracht vanuit een krachtige growth-mindset
 • Binnen en buiten het gezin zal wederzijds respect groeien, zal je rust en echte 'me-time' kunnen creëren, zal je voldoening en vreugde halen uit de gezinsinteracties!

Veelgestelde vragen 

Deze vragen kregen we van andere mensen tijdens een eerste kennismaking

Kan ik ook alleen komen en maakt dat verschil in prijs?

Jij zèlf kan perfect alleen komen of met je partner, of met iemand anders die nauw betrokken is bij de opvoeding van dit kind …  Standaard bieden Ingrid en Marc jou binnen onze 'Keep The Faith-Coaching', een begeleiding waarbij we je samen Coachen, want we zijn niet enkel levenspartners maar ook professioneel sterk op elkaar ingetuned. De bijdrage geldt voor het totaalplaatje van onze 'Keep The Faith'-Coachingsdag, de prijs blijft hetzelfde of je alleen komt of met 2. 

Dankzij dit toch wel uitzonderlijk concept, kan jouw verhaal benaderd worden door 2 levenservaren coaches met verschillende professionele expertises en kunnen zowel vrouwelijke als mannelijke standpunten en eigenschappen gelijkwaardig en in respect aan bod komen. 

We beloven jou trouwens dat de eventuele eerste onwennigheid om samen te zijn met 2 coaches, supersnel verdwijnt. We merken zelfs dat het omgekeerde zich voordoet, je zal het als efficiënt en aangenaam ervaren !

Mijn partner en ik zitten echt niet op 1 lijn wat betreft de opvoeding , zal Coaching dan een meerwaarde zijn?

Ja hoor !

De kunst is om te ontdekken wat er precies achter jullie tegenstellingen schuilgaat. En daar gaan wij zorgvuldig mee aan de slag.

Als ouder'team' is het zo moeilijk om dat zelf te finetunen, omdat ouders vaak zo opgeslorpt zijn door de hectiek van de dag, mee bepaald door allerlei spanningen van sociale, professionele, relationele, financiële, organisatorische, familiale, persoonlijke of welke andere aard ook …  

In onze Keep The Faith-Coaching bieden we jullie vanuit onze levenservaring en expertises een hernieuwde blik over opvoeding, verbindende communicatie en persoonlijk leiderschap, waarbij we er fors naar streven om jullie díe antwoorden te laten ontdekken waar elk van jullie zich kan in vinden en die bij jullie passen; ervan uitgaand dat jullie allebei toch ‘het beste’ voor je kind wensen?! 

Wij zijn als ouderpaar gescheiden, kunnen we bij jullie terecht?

Zeker wel ! En ook hier geven we aan … ‘We’ve been there’ … 

We ontvangen jullie dus van harte en respecteren jullie moed om doorheen verdriet, boosheid, gekwetsheid of welk gevoel ook n.a.v. de scheiding, toch volle aandacht te schenken aan het welzijn van jullie kind.

Wees gerust, vanuit jullie moed en mindset voor het welzijn van jullie kind èn met onze zorgzame Coachingsstijl, komen we tot een krachtige setting om de toekomst van jullie kind te ondersteunen. Je kind heeft jullie allebei zo nodig !

De scheiding is wellicht een extra moeilijkheid, maar als jullie het nú al overwegen om samen gecoacht te worden, betekent dit dat jullie bereid zijn om dit obstakel met stijl en liefde te overstijgen, vanuit de bewuste keuze voor het welzijn van jullie kind. Hoe waardevol en moedig is dit!

Het is een eer om jullie daarin mogen te ondersteunen en jullie ‘buddy’ te zijn ! 

Jullie coachen ouders ongeacht de leeftijd van de kinderen, kan dit kwalitatief waargemaakt worden?

JA, absoluut wel !

Enerzijds, omdat we met elke leeftijdscategorie concreet voeling hadden en/of nog hebben.  ‘We’ve been there’, geldt ook hier !

Anderzijds, zetten we ook heel sterk in om jou als ouder díe kwaliteiten en capaciteiten te laten ontdekken die NU al in jou schuilen maar omwille van zovele redenen onderdrukt of ongekend blijven. Jij bent verdorie toch DE expert van je eigen (gezins)Leven!

Daar willen we jou helemaal 'Wakker' in maken, jou in steunen en aanmoedigen. Wat voorbij is, laten we samen achter ons, eruit lerend maar veranderen kunnen we het niet meer.We zetten in om het jou NU en in de TOEKOMST mogelijk te maken je ouderschap krachtig en aangenaam op te nemen en daar staat de leeftijd van je kind los van.

 ‘Ouder’ ben je je hele leven lang ...

Dit is wel een serieuze investering qua tijd en geld hoor...

Alle begrip dat je dit zo ervaart. Het is inderdaad een serieuze investering qua tijd en geld, een hap uit jullie gezinsbudget. En helemaal OK als je jouw tijd en geld anders wil besteden, met je gezin.

Misschien investeer je liever in een extra vakantie, week-endje weg, of andere leuke dingen en dat kan zeker deugd doen en ook een welkome rustpauze zijn en de batterijen opladen...

Maar wat is het je waard zijn om een èchte transformatie te ervaren binnen je gezin? Om assertief en tegelijk verbindend te kunnen communiceren, om weerkerende spanningsvelden eindelijk opgelost te zien, om jezelf veel beter te leren kennen en zo evenwichtig, doelgericht en sterk geankerd in het leven te staan'?  Kortom, de betere en inspirerende versie van jezelf te worden? 

Besef ook, dat je vanuit die transformatie een sterk voorbeeld bent voor je kinderen. Meer dan ooit tevoren, zijn er zoveel invloeden van buitenaf in ons leven en zeker in dat van onze kinderen. 

Het is essentieel daarbij stil te staan : als jij met Zachte Kracht de regie van Je Leven en je Ouderschap in handen neemt dan ben je er zeker van dat JIJ je kinderen opvoedt...

...Wie anders zal het doen? De maatschappij, de invloeden van buitenaf,... ?

... En hebben die dan óók het beste voor met je kind?...

waarom bieden jullie geen aparte korte sessies aan, enkel een coaching van 1 dag?

We merken dat mensen vaak de neiging hebben om het 'probleem' te herleiden tot het meest acute facet dat om een oplossing vraagt, dat is heel begrijpelijk en uiteraard gaan we daar ook mee aan de slag.

Maar, de realiteit is dat dit éne facet vaak zó sterk verweven blijkt met de andere facetten van je leven, en dat je dus voor een duurzame impact, voor echte transformatie verder moet gaan dan het 'opblinken' of 'fixen' van dat éne puzzelstukje. Want anders zouden we eigenlijk kiezen voor een variante van 'brandjes blussen'... 

En dat resoneert niet met onze benadering dat duurzame, èchte impact en verandering gebeurt 'van binnen naar buiten'.

Het je eigen maken van deze transformerende benadering, vergt tijd om te reflecteren en de inzichten en vaardigheden hierover te integreren. Transformatie gebeurt immers niet 'ineens'. 

We zijn immers elke dag afhankelijk van zóveel invloeden van buitenaf, waarbij we vaak hervallen in 'oude denkwijzen' en patronen.  

Een coaching in een volledige dag geeft jou en ons de kans om, zonder tijdsdruk, integraal aandacht te kunnen besteden aan datgene wat zich dan spontaan aandient en daarop te kunnen doorgaan. We voelen als coaches bovendien haarfijn aan wanneer jij toe bent aan een reflectiemoment of korte pauze.

We kiezen voor deze benadering omdat het ons toelaat om met onze energie en zorgzame, hoge betrokkenheid 100% bij jou en je specifieke situatie te zijn, zonder met in ons 'achterhoofd' de volgende ouder.

Na de coachingsdag bieden we je de kans om 2 keer een korte online call van 30 min. aan te vragen. Dit kan op de momenten waarop JIJ het nodig hebt en je kan zelf online inboeken. 

Hierdoor krijg je de kans om heel regelmatig af te stemmen met iemand die dan je verhaal al door-en-door kent, helemaal betrokken is en je voluit, met expertise snel terug op Jóuw spoor kan brengen, zoals jij het bij het begin bepaald hebt.

Bedenk ook dat je in deze Coachingsdag een 'kader', een 'roadmap' aangereikt krijgt die je als basis, je leven lang zal kunnen inzetten. Tegelijk zal dit je ook toelaten om je eigen kinderen te inspireren. Want eens je die structuur en inzichten hebt, kan jij vanuit diezelfde principes als het ware je kind ondersteunen bij hun eigen weg die ze gaan. Hoeveel is dat je waard?

Praten over mijn gevoelens, problemen, kwetsbaarheden vind ik moeilijk. Hoe gaan jullie daarmee om?

Welkom bij … de meerderheid van mensen die dit lastig vinden. 😉

Wij bieden jou een kader waar je helemaal in jouw stijl van communicatie kan blijven. Efficiëntie bij coaching gaat echt niet enkel via het al dan niet kunnen uitdrukken van gevoelens.

En ja, in het begin is het nog even wennen om 'gevoelige' thema's aan bod te laten komen. Soms vanuit schaamte- of schuldgevoel, soms vanuit een intrieste pijnlijke ervaring, soms uit angst voor (opnieuw) een snijdend oordeel te moeten aanhoren, soms uit minderwaardigheid, soms ... 

Beste ouder, zoals we het elders al vermeld hebben, we hebben er alle begrip voor, geen oordeel over wat dan ook. We vinden het moedig en zo waardevol dat je kiest voor transformatie. Je bent welkom zoals je bent, welkom los van wat je deed of niet deed, welkom in al je kwetsbaarheid, ... gewoon welkom ! !

Dus, JIJ bepaalt óf, wat en wanneer je aan bod wil laten komen. We ontvangen je met een open blik. Als 56-jarige coaches hebben we al zoveel zèlf meegemaakt, privé en professioneel en tegelijk tijdens onze vele coachings al met zoveel diverse en delicate thema's te maken gehad en succesvol begeleid.

Wij hebben de flexibiliteit en ook de ervaring om met elk persoonlijkheidstype, introvert, extravert, resultaten te boeken.

Hoe discreet is Coaching bij jullie?

Als het antwoord in een % uit te drukken valt, wel dan is het antwoord simpel … 100 ! Discretie staat bovenaan onze coaching-ethiek.

Neen, er wordt geen informatie doorgespeeld, ... aan niemand.

Discreet is discreet … PUNT ! Met vertrouwelijkheid sol je niet !

En ja, we zijn er allebei trots op om dit waar te maken. 

Ik heb nog een andere vraag.

Stel ze gerust  via het contactformulier en we beantwoorden ze zo snel mogelijk. 

Onze expertise?


Ingrid : Ik heb 30 jaar ervaring met kinderen in het onderwijs en als mama van 2 adolescenten. Na een opleiding tot gecertificeerd kindercoach bij Arcturus en gecertificeerd Gordon- trainer, begeleidde ik al heel wat ouders, individueel of als koppel, om de relatie met hun kinderen te verbeteren. Ik geloof dat echte duurzame oplossingen voor het verbeteren van relaties in het gezin, liggen in de Growth & Win-Win-mindset, samen met het hanteren van een respectvolle, verbindende communicatie. Ik geloof er ook in dat een positieve benadering mogelijk is om grenzen aan te geven. Het inzetten van spel en humor, en zeker bij jongere kinderen, kan zó bevrijdend werken binnen je gezin.

  

Marc: Ik heb zowel privé als professioneel een ruime coaching-praktijkervaring opgebouwd en ben vader van 3 dochters en 'vake' van 6 kleinkinderen.  In 2011 haalde ik de certificering Master practioner NLP-coach bij Arcturus en daarnaast ging voor mij ook de boeiende wereld open van Insights Discovery waarin ik ook gelicencieerd Practioner ben. Op jouw vraag kan ik je zeker ook hierin professioneel coachen.

Jullie zijn complementair, echt een meerwaarde

De meerwaarde van jullie als duo , is dat jullie elkaar aanvullen, complementair zijn. Ik vond het framework van de Levels waar jullie mee werken echt zinvol. Het helpt me om te zien op welk level ik verder wil werken/groeien. Daar ga ik mee aan de slag.

Katrien
user-image

Een gevoel van gehoord en gezien worden

De niet-oordelende, respectvolle, luisterbereide aanpak zorgt voor een gevoel van gehoord en gezien worden. Ingrid helpt je zoeken naar inspiratie en energie die je nodig hebt in een moeilijke fase in je gezin.

Lotje en Ewan
user-image

"A tree with strong roots laughs at the storm"

(Maleis spreekwoord)

Het leven is één en al uitdaging en verandering!

Er zijn voortdurend veranderende omstandigheden, professioneel en privé, telkens nieuwe levensfases, zowel bij onszelf als bij onze kinderen, en elk gaat met zijn/haar eigen kwaliteiten, vaardigheden, behoeften en uitdagingen de wereld in. 

En of je nu privé of professioneel in 'zwaarder weer' zit, essentieel is dat je kan vertrouwen op sterke INTERNE bronnen, die je toelaten om - net als een stevig gewortelde boom- te blijven staan als het 'rondom je stormt' ; zodat je tegelijk èn focus kan houden op de richting die je uit wil gaan, èn meebewegen waar nodig en 'EXTERN' actie nemen.  

Is dat wat jij ook wil? Klik dan op de button hieronder en boek meteen je gratis intakegesprek en dan ontmoeten we elkaar gauw.